Autoškola je nabízena všem našich žákům automobilních oborů autotronik, karosář a mechanik opravář motorových vozidel. Autoškola není pro veřejnost.

Přehled činností a termínů autoškoly

A

činnost autoškoly termín

1

Vedoucí autoškoly nebo jím pověřený učitel informuje žáky příslušných tříd o způsobu a termínu přihlášení do autoškoly, výuce předmětu ŘMV, potřebných pomůckách, průběhu výuky a výcviku a závěrečných zkouškách a obdrží –

–          ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

–          FORMULÁŘ POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Červen

– pro žáky učebních oborů na konci 1. ročníku

 

– pro žáky studijních oborů na konci 2. ročníku

 

2

Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti žák navštíví svého praktického lékaře a nechá si potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel těch skupin, které uvedl v Žádosti o přijetí do výuky a výcviku.

 

Co nejdříve

Doporučujeme neodkládat návštěvu praktického lékaře na poslední chvíli, neboť v případě odeslání žáka lékařem na odborné vyšetření se proces potvrzení zdravotní způsobilosti může protáhnout.

 

3

Žák odevzdá oba řádně vytištěné, podepsané a potvrzené formuláře v kanceláři autoškoly.

Pozor – teprve fyzickým odevzdáním papírových formulářů dojde ke skutečnému přihlášení do autoškoly!

 

nejpozději do 8. 9. 2023

Pozor – později odevzdané formuláře již nemohou být akceptovány a tito žáci nemohou být zařazeni do výuky a výcviku!

 

4

Žáci absolvují povinně předmět Řízení motorových vozidel (ŘMV) v rozsahu učební osnovy stanovené zákonem.

 

celý školní rok

– žáci učebních oborů ve 2. ročníku

– žáci studijních oborů ve 3. ročníku

 

B

Poplatky  SŠ polytechnické Kyjov

1

Teoretická výuka a výcvik v řízení vozidla v rozsahu stanoveném učební osnovou bezplatně

2

 

1. ZKOUŠKA

 

 B   –   370,- Kč

C   –   420,- Kč

3

OPAKOVANÁ ZKOUŠKA – praktická jízda

 

 B   –   370,- Kč

C   –   420,- Kč

4

Nová výuka (konzultace) po třech neúspěšných zkouškách sk. B 2800,- Kč

5

Nová výuka (jízdy) po třech neúspěšných zkouškách sk. C 7500,- Kč

6

Nový výcvik po třech neúspěšných zkouškách sk. B 8500,- Kč

C

Poplatky Městskému úřadu Kyjov za provedení zkoušky  

1

1. ZKOUŠKA  –  všechny dílčí zkoušky 700,- Kč

2

OPAKOVANÁ ZKOUŠKA

 e – testy

Ovládání a údržba vozidla

Praktická jízda

 

100,- Kč

200,- Kč

400,- Kč