V sobotu proběhl poslední Den otevřených dveří tohoto školního roku a my děkujeme všem za návštěvu.

V tomto školním roce proběhlo celkem 5 Dnů otevřených dveří a zájem o tyto akce nás velmi těší a věříme, že skutečně mají smysl.

Děkujeme také všem, kteří se účastnili anonymního dotazníkového šetření. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a všechny kladné reakce, chvále na náš personál i prostory je pro nás motivací na rozvoji naší školy stále pracovat a dopřát našim žákům co nejlepší kvalitu vzdělání.

Podívejte se, jak u nás probíhají Dny otevřených dveří