Termíny závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech:

Třída TU Obor Počet

žáků

Písemná

zkouška

Praktická zkouška Ústní

zkouška

Předání vysv. a výuč. listů
3.A JP IN 24 1. 6. 2022 2., 3., 6., 7. 6. 2022 15. 6. 2022 21. 6. 2022
ZD 5 2., 3., 6. 6. 2022 13. 6. 2022 21. 6. 2022
3.B PI SM 8 1. 6. 2022 2., 3. 6. 2022 13. 6. 2022 21. 6. 2022
10 2., 3. 6. 2022 15. 6. 2022 21. 6. 2022
3.E ZP EL 28 1. 6. 2022 2., 3., 6., 7. 6. 2022 15. 6. 2022 21. 6. 2022
MS 5 2., 3., 6., 7. 6. 2022 14. 6. 2022 21. 6. 2022
3.MZ VJ MAP 14 1. 6. 2022 2., 3., 6. 6. 2022 13. 6. 2022 21. 6. 2022
ZDP 3 2., 3., 6. 6. 2022 13. 6. 2022 21. 6. 2022
3.PE NH PES 9 1. 6. 2022 2., 3.,6.,7. 6. 2022 15. 6. 2022 21. 6. 2022
ESP 5+6 2., 3.,6.,7. 6. 2022 16. 6. 2022 21. 6. 2022
3.SU MeS SUS 14 1. 6. 2022 2., 3., 6., 7. 6. 2022 16. 6. 2022 21. 6. 2022
1.K OI SMzkr 10 1. 6. 2022 2., 3., 6. 6. 2022 13. 6. 2022 21. 6. 2022
MSzkr 9 1. 6. 2022 2., 3., 6., 7. 6. 2022 14. 6. 2022 21. 6. 2022
PRŠ MM PRŠ 2 xxx 2. 6. 2022

(Praktická zkouška z odborných předmětů)

9. 6.2022 (Teoretická zkouška z odborných předmětů) 9. 6. 2022