Naše škola je zapojena do vzdělávacího projektu DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) neboli Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let. Jeho cílem je motivovat v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a rozvíjení klíčových dovedností pro budoucí studium i kariéru. Program funguje ve více než 2 stovkách škol a organizacích po České republice. Věnuje se mu více než 5000 účastníků.

Tento tradiční program neformálního vzdělávání založila britská královská rodina a stále ho aktivně podporuje. Její členové pravidelně navštěvují slavnostní předávání Cen v ČR. Naši žáci se tak setkali s princem Edwardem v Praze.

Žáci si sami vybírají, čemu se chtějí v oblastech DofE věnovat a stanovují si cíle, kterých chtějí dosáhnout. Kromě nezapomenutelných zážitků, získají absolventi také mezinárodní certifikát, který jim pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí. I pro zaměstnavatele bude představovat důkaz získaných dovedností (komunikace, práce v týmu, adaptabilita).

Více o DofE

Být dofákem ti přinese:

  • zlepšení emoční pohody
  • samostatnost a kreativitu
  • zlepšení fyzické kondice
  • zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
  • zvýšení zájmu o životní prostředí
  • zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení.

Články

Pár ukázek z akcí, které naši žáci v rámci DofE vykonali