CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity CETIV je vytvořit ve městě Kyjově centrum inovativních technologií, které bude podporovat celoživotní vzdělávání. Toto centrum bude sloužit jako prostor pro rozvoj inovací a technologických pokroků, a zároveň poskytne příležitost pro trvalé vzdělávání.

https://www.jmk.cz/content/29478

Aktivity projektu Centrum technického a inovativního vzdělávání jsme rozdělili do tří oblastí: 

  • Modernizace vybavení pro výuku žáků školy  
  • FABlab Kyjov – otevřená digitální dílna – první mimo Brno  
  • Komunitní centrum rozvoje podnikavosti v regionu 

Modernizace výuky zahrnuje nejen nákup nových technologií, ale také řadu stavebních úprav v areálu automobilních oborů. Stávající opravárenská hala projde rozsáhlou rekonstrukcí. Projektujeme novou halu pro autoservis, zahrnující pozice i pro elektromobily a hybridy. Z nevyužívaných prostor administrativní budovy vzniknou odborné učebny a laboratoře, mechadílny a elektrodílny (12 pozic, elektronika, robotika, Arduino, …). 

FABLAB (Fabrication Laboratory) je dílna určená veřejnosti k výrobě počítačově navrhovaných produktů, projektů a uměleckých děl. Mnozí z vás ji viděli při návštěvě kamionu FABLAB Brno v rámci Dnů středních škol 20. a 21. září 2021. Bude vybavena řadou počítačem řízených výrobních strojů, jako je laserová řezačka, CNC frézka, řezací plotter, termolis, vyšívací stroj, 3D tiskárny, 3D skener. Bude v ní i koutek pro robotiku a výuku ve virtuální realitě. 

O komunitní centrum se nebude starat škola sama, pomohou jí silní hráči, mezi něž patří okresní hospodářská komora, která do budovy školy přesídlí, místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, Město Kyjov, Dům dětí a mládeže Kyjov a Klub podnikavců Kyjov. Proto vznikne nejen prostor pro skupinovou výuku žáků, ale i pro setkávání s odborníky z praxe (besedy, semináře, workshopy, poradenství…), aktivity zaměřené na podnikavost a místo pro coworking. 

Celý projekt zastřešuje Jihomoravský kraj.

 

Předpokládaná doba realizace do 31.12.2026.

 

Centrum technického a inovativního vzdělávání v Kyjově (realizováno JMK)

V rámci této akce dojde v areálu příspěvkové organizace Střední škola polytechnická k vybudování nového coworkingu v budově školy pro studenty, školení, kroužky aj., k úpravě administrativního objektu pro výuku praktických dovedností, úpravě přístavby pro výuku praktických a teoretických předmětů, novostavbě autoservisu pro výuku praktických dovedností, stavebním úpravám opravárenské haly a výměně stávající technologie ČOV.

Celkové předpokládané maximální náklady jsou 255 mil. Kč. Tato částka zahrnuje náklady na zpracování vícestupňové projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, archeologický dohled, stavební práce a vybavení.

Tato akce je součástí schváleného Regionálního akčního plánu (RAP) pro území JMK pro programové období 2021-2027. Zařazení akce do RAP je podmínkou pro získání dotace z IROP 2021-2027 Střední školy – SC 4.1 (43. výzva). Část prostředků z 43. výzvy k předkládání žádostí o podporu jsou alokovány pouze pro Jihomoravský kraj. Dle RAP jsou uznatelné náklady na tuto akci 50 mil. Kč, podíl dotace z EU je 70 % uznatelných nákladů, tj. 35 mil. Kč a podíl státního rozpočtu 20 % uznatelných nákladů, tj. 10 mil. Kč. Celková dotace je tedy 45 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že přidělení dotace na tento projekt je zajištěno, navrhuje se schválení závazku do výše celkových nákladů (255 mil. Kč), aby se mohla zahájit veřejná zakázka na stavební práce ještě před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Projektová dokumentace

CTIV_DSP_C1_Situace šírší vztahy

CTIV_DSP_D.101.01_04_ASŘ_PŮDORYS 1.NP NS_00

CTIV_DSP_D.102.01_05_PŮD1.PP_NS

CTIV_DSP_D.102.01_06_PŮD1.NP_NS

CTIV_DSP_D.102.01_07_PŮDOR2.NP NS

CTIV_DSP_D.103.01_06 PŮD1.PP NS

CTIV_DSP_D.103.01_07 PŮD1.NP NS

CTIV_DSP_D.103.01_08 PŮD3.NP NS

CTIV_DSP_D.105.01_05_ASŘ_PŮDORYS 1.NP NS

CTIV_DSP_D.105.01_06_ASŘ_PŮDORYS 2.NP NS

CTIV_DSP_D.105.01_07_ASŘ_PŮDORYS 3.NP NS

CTIV_DSP_D.106.01_03_SIT. NAVRHOVANÁ

CTIV_DSP_SO D.104.01_02 PŮDORYS 1.NP

Vizualizace coworkingu