Cílem aktivity CETIV je vytvořit ve městě Kyjově centrum inovativních technologií, které bude podporovat celoživotní vzdělávání. Toto centrum bude sloužit jako prostor pro rozvoj inovací a technologických pokroků, a zároveň poskytne příležitost pro trvalé vzdělávání.