Jednání Školské rady (dále jen ŠR) zahájil a do zvolení předsedy řídil ředitel SŠP Kyjov.

ŠR zřídila Rada Jihomoravského kraje (dále jen JmK) v souladu s ustanovením § 167 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Rada JmK vydala Volební řád pro volby členů ŠR ve školách. Volby proběhly dne 15. 11. 2023. Ředitel předložil Oznámení o konání voleb, Seznam kandidátů členů, soubory hlasovacích lístků, prezenční listiny a zápisy volebních komisí voleb do ŠR.

ZÁPISY ZE ŠKOLNÍ RADY

Zápis z porady duben 2024

Jednací řád