Havlíčkova 1223/17,
697 01 Kyjov

518 615 109 – ústředna
774 405 610 – studijní oddělení, sekretariát

518 305 347 – studijní oddělení pro automobilní obory (Nádražní 471/48)

E-mail: ssp@sspkyjov.cz

Fakturace: fakturace@sspkyjov.cz

Datová schránka: gwqscfy

IČO:     00053163
DIČ:     CZ00053163

Vedení školy

(kontakt)

RNDr. Koiš Petr, Ph.D. ředitel školy 518 305 320 / 774 405 602 kois@sspkyjov.cz
Ing. Šašinková Jana, MPP zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování; statutární zástupce 518 324 429 / 774 405 601 sasinkova@sspkyjov.cz
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro odborný výcvik 774 405 603 pavlas@sspkyjov.cz
Mgr. Pataki Lenka zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost 518 324 429 / 774 405 605 pataki@sspkyjov.cz
Mgr. Bednaříková Hana zástupkyně ředitele pro domov mládeže, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a podporu digitálních kompetencí, kontaktní osoba pro žákovský parlament 774 405 607 bednarikova@sspkyjov.cz
Ing. Machálková Leona zástupkyně ředitele pro úsek technický, provozně ekonomický 518 305 324 /774 405 604 machalkova@sspkyjov.cz

Úsek ředitele školy

(kontakt)

Bc. Něničková Simona personální  a studijní referentka, sekretariát ředitele 774 405 610 / 518 615 109 nenickova@sspkyjov.cz
Kudličková Sabina studijní a spisová referentka 518 305 347 kudlickova@sspkyjov.cz
Neradilová Naděžda technik BOZP, osoba odborně způsobilá 518 305 324 neradilova@sspkyjov.cz

Úsek teoretického vyučování

ho (kontakt)

Ing. Šašinková Jana, MPP zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování 518 324 429 / 774 405 601 sasinkova@sspkyjov.cz
Ing. Bakajová Ludmila učitelka bakajová@sspkyjov.cz
Mgr. Balajková Renáta učitelka 518 305 348 balajkova@sspkyjov.cz
Ing. Brhelová Marie učitelka 601 587 806 brhelova@sspkyjov.cz
Ing. Brichtová Stanislava učitelka 518 305 329 brichtova@sspkyjov.cz
Ing. Drápal Pavel učitel 518 305 328 drapal@sspkyjov.cz
Mgr. Filipová Martina učitelka 518 305 327 filipova@sspkyjov.cz
Ing. Havliš Stanislav učitel 518 305 329 havlis@sspkyjov.cz
Ing. Hladný Radek učitel hladny@sspkyjov.cz
Ing. Hlahůlková Pavla učitelka 518 305 321 hlahulkova@sspkyjov.cz
Ing. Holubík Jan učitel 518 305 329 holubik@sspkyjov.cz
Mgr. Bc. Chromá Jana učitelka chroma.j@sspkyjov.cz
Mgr. Ištvánková Eva učitelka, školní metodička prevence 518 324 429 / 605 791 099 istvankova@sspkyjov.cz
Mgr. Jakša Pavel učitel 518 305 328 jaksa@sspkyjov.cz
Ing. Janča František učitel 518 305 328 janca@sspkyjov.cz
Bc. Keňo Radim učitel, učitel odborného výcviku 518 305 321 keno@sspkyjov.cz
Bc. Komínek Sebastian učitel, sociální pedagog kominek@sspkyjov.cz
Mgr. Konvičková Martina učitelka konvickova@sspkyjov.cz
Ing. Konvičná Iveta učitelka konvicna@sspkyjov.cz
Majová Světlana učitelka 518 305 329 majova@sspkyjov.cz
Mgr. Malá Martina učitelka 518 612 880 mala@sspkyjov.cz
Ing. Malacková Lenka učitelka 518 305 327 malackova@sspkyjov.cz
Mgr. Martykán Jiří učitel 518 305 328 martykan@sspkyjov.cz
Mgr. Menšíková Stanislava učitelka 518 305 327 mensikova@sspkyjov.cz
Mgr. Milo Ondřej učitel 604 811 318 milo@sspkyjov.cz
Mgr. Mňačková Hana učitelka 518 305 327 mnackova@sspkyjov.cz
Ing. Nenička Dušan učitel nenicka@sspkyjov.cz
Mgr. Neničková Hana učitelka 518 305 321 nenickova.h@sspkyjov.cz
Mgr. Nesvadbová Miriam učitelka 518 305 321 nesvadbova@sspkyjov.cz
Ing. Ondroušek Tomáš učitel 601 587 806 ondrousek@sspkyjov.cz
Ing. Ondříšková Iva učitelka 518 305 328 ondriskova@sspkyjov.cz
Mgr. Pinterová Irena učitelka 518 305 321 pinterova@sspkyjov.cz
Ing. Prokipčáková Silvia učitelka 518 305 327 prokipcakova@sspkyjov.cz
Mgr. Putinová Alena učitelka 601 587 812 putinova@sspkyjov.cz
Mgr. Růžička Miloš učitel ruzicka@sspkyjov.cz
Mgr. Šebela Luděk učitel, školní metodik prevence 518 324 429 sebela@sspkyjov.cz
Ing. Trnečka Vladimír učitel trnecka@sspkyjov.cz
Mgr. Třasoňová Eva učitelka trasonova@sspkyjov.cz
Urubková Eliška učitelka 518 305 321 urubkova@sspkyjov.cz
Mgr. Vaculíková Libuše učitelka 518 305 327 vaculikova.l@sspkyjov.cz
Ing. Vala Zdeněk učitel vala@sspkyjov.cz
Ing. Vavříček Jiří učitel 518 305 329 vavricek@sspkyjov.cz
Mgr. Visingerová Monika učitelka visingerova@sspkyjov.cz
Ing. Voznica Bohumil učitel 518 305 326 voznica@sspkyjov.cz
Ing. Zapletalová Pavla učitelka 518 305 329 zapletalova@sspkyjov.cz
Bc. Zbožínek Matouš učitel 518 305 322 zbozinek@sspkyjov.cz

Úsek odborného výcviku

(kontakt)

Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro odborný výcvik 774 405 603 pavlas@sspkyjov.cz
Mgr. Miškarová Jarmila vedoucí učitelka odborného výcviku – obory služeb 604 811 759 / 518 613 762 miskarova@sspkyjov.cz
Ing. Tomeček Stanislav vedoucí učitel odborného výcviku – technické obory 734 659 041 / 518 615 329 tomecek.s@sspkyjov.cz
Ing. Divácký Vladimír vedoucí učitel odborného výcviku – stavební obory 774 405 606 / 518 613 763 divacky@sspkyjov.cz
Bc. Hofman Jan vedoucí učitel odborného výcviku – automobilní obory 601 587 810 hofman@sspkyjov.cz

 

Bakaj Pavel učitel odborného výcviku 518 324 431 bakaj@sspkyjov.cz
Bc. Bělohoubek Libor učitel odborného výcviku 518 324 431 belohoubek@sspkyjov.cz
Bc. Beránková Marcela učitelka odborného výcviku 518 612 880 berankova@sspkyjov.cz
Bc. Berka Jiří učitel odborného výcviku berka@sspkyjov.cz
Blahůšek Jiří učitel odborného výcviku 518 324 431 blahusek@sspykjov.cz
Ing. Bobčík Petr učitel odborného výcviku 518 615 329 bobcik@sspkyjov.cz
Bouchnerová Martina učitelka odborného výcviku 518 612 880 bouchnerova@sspkyjov.cz
Bc. Dombek Michal učitel odborného výcviku dombek@sspkyjov.cz
Fiala Petr učitel odborného výcviku fiala@sspkyjov.cz
Guňa Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880 guna@sspkyjov.cz
Hebron Jaroslav učitel odborného výcviku 518 615 329 hebron@sspkyjov.cz
Hořava Pavel učitel odborného výcviku 518 612 880 horava@sspkyjov.cz
Huzlíková Dagmar učitelka odborného výcviku 518 612 880 huzlikova@sspkyjov.cz
Bc. Hýblová Jarmila učitelka odborného výcviku 518 612 880 hyblova@sspkyjov.cz
Ivan Daniel učitel odborného výcviku 518 612 880 ivan@sspkyjov.cz
Bc. Jagošová Naděžda učitelka odborného výcviku 518 612 880 jagosova@sspkyjov.cz
Janás Michal učitel odborného výcviku 518 612 880
Bc. Janás Štěpán učitel odborného výcviku 518 324 431 janas@sspkyjov.cz
Jandásek Marek učitel odborného výcviku jandasek@sspkyjov.cz
Kahánek Martin učitel odborného výcviku kahanek@sspkyjov.cz
Kozák Miroslav učitel odborného výcviku kozak@sspkyjov.cz
Mgr. Kuřinová Andrea učitelka odborného výcviku 518 612 880 kurinova@sspkyjov.cz
Lupač Jan učitel odborného výcviku 518 612 880 lupac@sspkyjov.cz
Macúch Marek učitel odborného výcviku 518 615 329 macuch@sspkyjov.cz
Mareš Ivan učitel odborného výcviku mares@sspkyjov.cz
Matyáš Josef učitel odborného výcviku 518 612 880 matyas@sspkyjov.cz
Matyáš Radek učitel odborného výcviku 518 615 329 matyas.r@sspkyjov.cz
Matyáš Zdeněk učitel odborného výcviku 518 612 880 matyas.z@sspkyjov.cz
Mičková Klára učitelka odborného výcviku 518 612 880 mickova@sspkyjov.cz
Bc. Mikulčík Josef učitel odborného výcviku, vedoucí svářecí školy 774 405 614 / 518 615 329 mikulcik@sspkyjov.cz
Bc. Novotná Lenka učitelka odborného výcviku 518 612 880 novotna@sspkyjov.cz
Olšina Jaroslav učitel odborného výcviku olsina@sspkyjov.cz
Ondryska Jiří učitel odborného výcviku ondryska@sspkyjov.cz
Pavlačková Jana učitelka odborného výcviku 518 612 880 pavlackova@sspykjov.cz
Polášek Zbyněk učitel odborného výcviku 518 615 329 polasek@sspkyjov.cz
Pres Lukáš učitel odborného výcviku 518 324 431 pres.l@sspkyjov.cz
Pres Petr učitel odborného výcviku 518 612 880 pres@sspkyjov.cz
Průša Petr učitel odborného výcviku 518 612 880 prusa@sspkyjov.cz
Rudický Roman učitel odborného výcviku 518 324 431 rudicky@sspkyjov.cz
Řičica Jiří učitel odborného výcviku ricica@sspkyjov.cz
Sabáček Marek učitel odborného výcviku 518 615 329 sabacek@sspkyjov.cz
Sábo Rostislav učitel odborného výcviku 518 324 431 sabo@sspkyjov.cz
Stodůlková Veronika, Dis. učitelka odborného výcviku 518 612 880 stodulkova@sspkyjov.cz
Mgr. Strmisková Petra učitelka odborného výcviku 518 612 880 strmiskova@sspkyjov.cz
Suchánek Vladimír učitel odborného výcviku 518 615 329
Mgr. Škarková Karla učitelka odborného výcviku 518 612 880 skarkova@sspkyjov.cz
Škoula Rudolf učitel odborného výcviku 518 615 329
Šrahůlek Petr učitel odborného výcviku srahulek@sspkyjov.cz
Bc. Šupová Dana učitelka odborného výcviku 518 612 880 supova@sspkyjov.cz
Tomeš Jiří učitel odborného výcviku 518 615 329 tomes@sspkyjov.cz
Urc Vratislav učitel odborného výcviku 518 324 431 urc@sspkyjov.cz
Varmuža Jiří učitel odborného výcviku 518 615 329 varmuza@sspkyjov.cz
Vašulka Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880 vasulka@sspkyjov.cz
Bc. Vomáčka Pavel učitel odborného výcviku 518 324 431 vomacka@sspkyjov.cz
Vomela Lukáš učitel odborného výcviku 518 615 329 vomela@sspkyjov.cz
Bc. Žižková Kristýna učitelka odborného výcviku zizkova@sspkyjov.cz
Fiala Josef učitel odborného výcviku 518 615 329 fiala.j@sspkyjov.cz
 

Ingr Jiří

 

přijímací technik v autoservisu 739 654 713 servis@sspkyjov.cz
 

 

Bc. Karafiát Josef vedoucí autoškoly 731 168 731 karafiat@sspkyjov.cz
Kostrhoun Radek učitel autoškoly, učitel odborného výcviku 518 305 338 kostrhoun@sspkyjov.cz
Mgr. Navrátil Robert učitel autoškoly 518 305 338 navratil@sspkyjov.cz

Úsek domova mládeže

(kontakt)

Mgr. Bednaříková Hana zástupkyně ředitele pro domov mládeže, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a podporu digitálních kompetencí 774 405 607 bednarikova@sspkyjov.cz
Bc. Budíková Dominika propagační referentka 731 414 601 budikova@sspkyjov.cz
Bc. Hořínková Ladislava vychovatelka 518 305 343 / 601 587 808 horinkova@sspkyjov.cz
Jarošová Andrea vychovatelka 518 305 343 / 601 587 808 jarosova@sspkyjov.cz
Ing. Kourek Marek vychovatel 518 305 343 / 601 587 808 kourek@sspkyjov.cz
Průšová Štěpánka vychovatelka 518 305 343 / 601 587 808 prusova@sspkyjov.cz

Úsek poradenské činnosti

(kontakt)

Mgr. Pataki Lenka zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost, výchovná poradkyně 518 324 429 / 774 405 605 pataki@sspkyjov.cz
Mgr. Výleta Vojtěch školní psycholog vyleta@sspkyjov.cz
Mgr. Fridrichová Jana, Ph.D. školní speciální pedagožka fridrichova@sspkyjov.cz
Hromadová Jindřiška asistentka pedagoga hromadova@sspkyjov.cz
Chromá Soňa asistentka pedagoga  
Klimešová Naděžda asistentka pedagoga klimesova@sspkyjov.cz
Ing. Svršková Sabina asistentka pedagoga svrskova@sspkyjov.cz
Šnejdarová Petra, DiS. asistentka pedagoga snejdarova@sspkyjov.cz
Šošovičková Monika asistentka pedagoga sosovickova@sspkyjov.cz
Vávrová Kamila asistentka pedagoga vavrova@sspkyjov.cz
Zajdák Vlastimil asistent pedagoga zajdak@sspkyjov.cz

Úsek technický, provozně ekonomický

(kontakt)

Ing. Machálková Leona zástupkyně ředitele pro úsek technický, provozně ekonomický; 518 305 324 /774 405 604 machalkova@sspkyjov.cz
Andresíková Jarmila účetní 518 305 349 andresikova@sspkyjov.cz
Caha Zdeněk zásobovač 604 812 551 / 518 305 344 caha@sspkyjov.cz
Daněčková Bohumila mzdová účetní 518 305 323 daneckova@sspkyjov.cz
Fúsková Adriána účetní, pokladní 774 405 608 / 518 305 325 fuskova@sspkyjov.cz
Karlíková Jana vedoucí hospodářské správy MPV Za Humny 774 405 611 / 518 612 880 karlikova@sspkyjov.cz
Kopečná Hana vedoucí školní jídelny 737 600 204 / 518 305 342 kopecna@sspkyjov.cz
Kozáková Markéta skladová účetní, referentka svářecí školy 737 518 975 / 518 615 329 kozakova@sspkyjov.cz
Polášková Anna vedoucí hospodářské správy MPV Havlíčkova 774 405 609 / 518 305 322 polaskova@sspkyjov.cz
Bc. Rachvalová Kristýna vedoucí hospodářské správy MPV Nádražní 737 599 944 / 518 305 332 rachvalova@sspkyjov.cz
Šikulová Martina kontrolor, administrativní  a spisová pracovnice 724 347 040 / 518 615 109 sikulova@sspkyjov.cz
Štipčák Josef správce budov 601 587 811 / 518 305 336 stipcak@sspkyjov.cz
Uhýrková Lenka mzdová účetní, pokladní 518 305 339 uhyrkova@sspkyjov.cz
Vaculíková Alena hlavní účetní 518 305 325 vaculikova@sspkyjov.cz
Vašíčková Petra referentka majetkové správy, účetní, provozní MPV I. Javora 3018 774 405 612 vasickova@sspkyjov.cz