Ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2024 se žáci automobilních oborů naší školy zúčastnili odborné exkurze do Švýcarska. Hlavními body programu byly návštěvy Autosalonu v Ženevě a dopravního muzea v Luzernu. Doplňkovým programem byla prohlídka města Luzern.

Exkurze se zúčastnilo 59 žáků naší školy, kteří se domů vraceli s nezapomenutelnými zážitky z prohlídek krásných aut a expozic všech druhů dopravy.