Chceme být škola podnikavá

„Chceme vychovávat samostatné podnikavé odborníky s odvahou měnit svět. Vést je cestou od dokonale zvládnutého řemesla k vedení vlastní firmy a získání k tomu všech potřebných vědomostí, dovedností a kvalifikací.“   Vize SŠP Kyjov

Vedení naší školy se rozhodlo, že získáme certifikaci PODNIKAVÁ ŠKOLA.

Je to proces, při kterém škola musí dokázat, že žáci a žákyně jsou dobře připraprování na život, a že si je vědoma, jaké jsou dovednosti budoucnosti, a jejich nácvik je běžnou součástí naší výuky.


Výchova žáků k podnikavosti je předpokladem jejich úspěšného profesního uplatnění, aktivního zapojení do života společnosti i zvládání osobního a rodinného života.

A jaká je podnikavá škola?

Je to místo, kde učitele baví učit a kde se žáci aktivně připravují na moderní svět, dospívají v podnikavé, samostatné jedince, a to je naším cílem a vizí už nějakou dobu

VÍCE NA www.podnikavamysl.cz