Naše škola již dlouhodobě plánuje výstavbu CETIVu (centrum technického a inovativního vzdělávání).

Investice se vyšplhá na 255 milionů korun a stavba by měla začít již tento rok.

Díky tomuto projektu bude dosaženo:

  • rekonstrukce prostorů pro praktickou výuku
  • výstavba FabLabu
  • vznik coworkingového centra

 „Projekt počítá s rekonstrukcí haly pro odborné vzdělávání v oblasti automobilních oborů, výstavbou jedné úplně nové haly a vznikem nových dílen pro výuku oboru instalatér. Součástí je demolice stávajících nevyužívaných objektů a zakoupení nového vybavení pro výuku,” vysvětluje Karel Jurka, radní Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání.

Další část projektu tvoří vznik FabLabu. Bude mít tři části, ke kterým patří učebna s inovativními technologiemi (3D tiskárny, 3D skener, CNC, virtuální realita nebo kooperativní robot), elektrodílna i mechadílna. „FabLab bude mít celodenní využití a škola zde bude mimo jiné provozovat kroužky, vytvářet volnočasové programy pro žáky z domova mládeže, vzdělávat žáky základních škol a pořádat vzdělávací akce pro dospělé. Inspirací byl už fungující FabLab
v Brně,” 
dodává Karel Jurka.

Centrum bude mít i vlastní coworking. Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín, městem Kyjov, MAS Slovácko a Klubem podnikavců vznikne Komunitní centrum rozvoje podnikavosti v regionu. Sloužit bude jako místo setkávání, sdílení a rozvoj.

„Součástí investice jsou demolice některých současných budov, stavební práce i pořízení vybavení, a proto předpokládáme dokončení projektu na přelomu let 2026 až 2027. V současné době probíhá proces výběru zhotovitele, přičemž očekáváme zahájení prací od října letošního roku. Celkově jsme na investici vyčlenili na dubnovém zasedání zastupitelstva 255 mil. Kč s tím, že až 45 mil. Kč by mělo hrazeno prostřednictvím dotace,” uvedl Vladimír Šmerda, radní Jihomoravského kraje pro oblast investic.

Více informací zde:

https://www.jmk.cz/content/29478

Vizualizace coworkingu