Název oboru: Autotronik

Kód oboru: 39-41-L/01

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Rozuměj autům a získej maturitní vysvědčení. Studuj na Autotronika!

Naučíme tě:

  • Diagnostikovat a opravovat závady automobilů s benzínovými, naftovými i hybridními pohony.
  • Pracovat s moderními diagnostickými a opravárenskými technologiemi.
  • Základy elektrotechniky, elektroniky a mechaniky.
  • Číst technickou dokumentaci a schémata.
  • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
  • A mnoho dalšího!

Díky studiu oboru Autotronik získáš:

  • Řidičský průkaz skupiny B a C zdarma
  • Praxi na reálných zakázkách
  • Možnosti vyjet na odbornou stáž do zahraničí díky programu Erasmus+

A co po škole?

Absolventi oboru Autotronik mají šanci na dobré uplatnění v oboru, stejně tak mohou začít podnikat. Maturitní vysvědčení jim také umožňuje v případě zájmu pokračovat na vysokou školu.

Absolvent se uplatní v povolání autotronik při kvalifikovaném výkonu činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování
technicko-organizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení.

Absolvent získá dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů apod. nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení.

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Úspěšné absolvování studia oboru vzdělání 39-41-L/01 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice a absolvent může získat po přezkoušení Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Nařízení vlády č. 194/2022.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B A C ZDARMA V RÁMCI VYUČOVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ STÁŽE DÍKY PROGRAMU ERASMUS+