Název oboru: Elektrikář

Kód oboru: 26-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Staň se mistrem svého řemesla: Buď elektrikář!

Hledáš smysluplnou práci s jistotou uplatnění? Pak je obor elektrikář pro tebe to pravé! Elektřina je všudypřítomná a elektrikáři budou vždycky potřeba, ať už v domácnostech, průmyslu, nebo ve stavebnictví.

Studuj obor, který ti zajistí stabilní a dobře placenou práci!

Naučíme tě:

 • Číst technické dokumentace a tvořit vlastní výkresy.
 • Základy elektroinstalací, rozměřování a montáže kabelů a rozváděčů.
 • Pracovat s moderními materiály a technologiemi.
 • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • A mnoho dalšího!

Díky studiu oboru Elektrikář získáš:

 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice a další certifikace zdarma: Budeš tak mít hned po škole potřebné doklady pro práci v oboru.
 • Praxi v moderních dílnách: Naučíš se pracovat s profi nástroji a vybavením.
 • Praxi přímo u firem: Získáš cenné zkušenosti z reálného provozu a navážeš kontakty pro budoucí kariéru.

A co po škole?

 • O práci se bát nemusíš: Mnoho firem hledá šikovné elektrikáře a hned po škole budeš mít na výběr z mnoha pracovních nabídek.
 • Podnikej: Buď svým pánem a pracuj na sebe! S nabytými znalostmi a zkušenostmi budeš mít ideální základ pro vlastní podnikání.
 • Můžeš si dodělat maturitu: Po vyučení můžeš pokračovat na maturitní nástavbu a získat tak maturitní vysvědčení.

Absolvent je připraven instalovat, opravovat udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných
zařízení, které využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik – údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Úspěšné absolvování studia oboru vzdělání se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice a absolvent může získat po přezkoušení Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Nařízení vlády č. 194/2022.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V ELETROTECHNICE UŽ V RÁMCI VYUČOVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

PLACENÉ PRAXE U NAŠICH PARTNERŮ