Název oboru: Elektrotechnické a strojně montážní práce

Kód oboru: 26-51-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru elektrotechnické a strojně montážní práce v praxi

Absolventi naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru.
Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Tuto zkoušku může absolvent vykonat v naší škole.
Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Více informací o oboru