Název oboru: Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Staň se mistrem svého řemesla: Buď instalatér!

Řemeslo má budoucnost a instalatéři budou potřeba stále. Studuj obor, který ti zajistí uplatnění!

Naučíme tě:

 • Číst technickou dokumentaci a tvořit vlastní výkresy.
 • Základy instalatérských prací, rozměřování a montáže potrubí.
 • Pracovat s moderními materiály a technologiemi.
 • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • A mnoho dalšího!

Díky studiu oboru Instalatér získáš:

 • Svářečský kurz a další certifikace zdarma: Budeš tak mít hned po škole potřebné doklady pro práci v oboru.
 • Praxi v moderních dílnách: Naučíš se pracovat s profi nástroji a vybavením.
 • Praxi přímo u firem: Získáš cenné zkušenosti z reálného provozu a navážeš kontakty pro budoucí kariéru.

A co po škole?

 • O práci se bát nemusíš: Mnoho firem hledá šikovné instalatéry a hned po škole budeš mít na výběr z mnoha pracovních nabídek.
 • Podnikej: Buď svým pánem a pracuj na sebe! S nabytými znalostmi a zkušenostmi budeš mít ideální základ pro vlastní podnikání.
 • Můžeš si dodělat maturitu: Po vyučení můžeš pokračovat na maturitní nástavbu a získat tak maturitní vysvědčení.

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, vytápění a vnitřních rozvodů plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky.

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro plamenové svařování (kyslíko-acetylénové), základních kurzů pro svařování plastů (svařování na tupo, horkým tělesem – trubky, polyfúzní svařování – trubky), kurzů zaškolení na pájení mědi (na měkko a na tvrdo pro domovní instalace do průměru 54 mm a 110 0C) a kurzu pro lisované spoje.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem (např. nástavbovým studiem) dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

SVÁŘECÍ KURZY A DALŠÍ CERTIFIKACE UŽ V RÁMCI VYUČOVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

PLACENÉ PRAXE U NAŠICH PARTNERŮ