Název oboru: Karosář

Kód oboru: 23-55-H/02

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Staň se mistrem v oblasti karosérií.

Naučíme tě:

  • Opravovat a obnovovat karoserie osobních i nákladních vozidel.
  • Pracovat s nejnovějšími technologiemi pro opravy a úpravy karosérií.
  • Základy svářečských prací, lakování a povrchových úprav.
  • Číst a interpretovat technické výkresy a návrhy.
  • Dodržovat bezpečnostní normy a postupy v automobilovém průmyslu.
  • A mnoho dalšího!

Studium v oboru Karosář ti nabídne:

  • Řidičský průkaz skupiny B a C zdarma
  • Praxi na reálných zakázkách a soutěžích
  • Možnosti vyjet na odbornou stáž do zahraničí díky programu Erasmus+

A co po škole?

Absolventi oboru Karosářství jsou vysoce žádaní na trhu práce a mají možnost založit si vlastní podnik v oblasti oprav a úprav vozidel. S maturitním vysvědčením mají rovněž otevřenou cestu k dalšímu studiu na vysoké škole, pokud by měli zájem.

Absolvent se uplatní v povolání karosář především při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh, jejich pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií a skříní a při jejich ošetřování.

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získávání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro obloukové svařování (tavicí se elektrodou v aktivním plynu), základního kurzu pro svařování plastů (horkým plynem a přídavným materiálem – ruční a rychlotryskou) a případně kurzu zaškolení na obsluhu zařízení pro plamenové svařování (řezání a drážkování kyslíkem).

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B A C ZDARMA V RÁMCI VYUČOVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ STÁŽE DÍKY PROGRAMU ERASMUS+