Název oboru: Karosář

Kód oboru: 23-55-H/02

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru karosář v praxi

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Součástí vzdělání absolventa je řidičský průkaz skupiny B a oprávnění ke svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Žák je připravován tak, aby se po úspěšném absolvování oboru mohl uplatnit při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních motorových vozidel.

V případě zájmu může žák absolvovat přípravu k získání řidičského oprávnění skupiny C a příslušného průkazu způsobilosti řidiče.

Více informací (část školního vzdělávacího programu