AHOJ

Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru: 23-68-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Staň se odborníkem na auta: Buď mechanik opravář motorových vozidel

Naučíme tě:

  • Opravovat a udržovat motory různých typů, včetně osobních a nákladních vozidel, motocyklů a průmyslových strojů.
  • Pracovat s nejmodernějšími nástroji a diagnostickými zařízeními pro opravy a údržbu.
  • Základy mechaniky, elektrotechniky a elektroniky.
  • Číst a interpretovat technickou dokumentaci a schémata.
  • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v automobilovém průmyslu.
  • A mnoho dalšího!

Studium oboru Mechanik opravář motorových zařízení ti nabídne:

  • Získání řidičského průkazu skupiny B zdarma.
  • Možnost získat praxi na skutečných zakázkách v dílnách.
  • Příležitost vyjet na mezinárodní stáž díky programu Erasmus+.

A co po škole?

Absolventi oboru Mechanik opravář motorových zařízení jsou velmi žádaní na trhu práce a mají možnost začít podnikat v oblasti oprav motorových zařízení. Absolventi mohou po vyučení pokračovat na maturitní nástavbu a získat tak maturitní vysvědčení.

Absolvent se uplatní v povolání mechanik opravář motorových vozidel při kvalifikovaném výkonu činností při opravách motorových a přípojných vozidel.

Získané dovednosti umožní absolventu se uplatnit ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolvent se může uplatnit jako řidič užitkových a nákladních automobilů. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B A C ZDARMA V RÁMCI VYUČOVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

PLACENÉ PRAXE U NAŠICH PARTNERŮ