Název oboru: Mechanik plynových zařízení

Kód oboru: 36-52-H/02

Délka studia: 1 rok

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: zkrácené jednoleté studium s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru mechanik plynových zařízení v praxi

Absolvent oboru mechanik plynových zařízení se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních a vnějších rozvodů plynu a plynových spotřebičů.
Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro plamenové svařování (kyslíko-acetylenové), základního kurzu pro obloukové svařování (obalenou elektrodou) a základních kurzů pro svařování plastů (svařování na tupo horkým tělesem – trubky a svařování elektrotvarovkou)

Více informací o oboru