Název oboru: Montér suchých staveb

Kód oboru: 36-66-H/01

Délka studia: 3 rok

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: zkrácené jednoleté studium s výučním listem

 

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání montéra
suchých staveb ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění
v živnostenském podnikání. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele.

Je schopen provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb, tj. zhotovování
dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů
včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a
půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže.

 

Více o oboru