Název oboru: Ošetřovatel

Kód oboru: 53-41-H/011

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Naučíme tě:

  • Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pacientům a klientům ve zdravotnických zařízeních nebo domácí péči.
  • Pracovat s nejmodernějšími nástroji a pomůckami pro ošetřování pacientů.
  • Komunikovat s pacienty a jejich rodinami, poskytovat jim podporu a informace.
  • Základy zdravotní péče, první pomoci a bezpečné manipulace s léky.
  • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy ve zdravotnictví.
  • A mnoho dalšího!

Studium v oboru Ošetřovatel ti nabídne:

  • Možnost získat praktické zkušenosti v reálném prostředí nemocnic, domovů pro seniory a dalších zdravotnických zařízení.
  • Příležitost rozvíjet své dovednosti pod vedením zkušených zdravotníků.

A co po škole?

Absolventi oboru Ošetřovatel jsou velmi žádaní ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory. V případě zájmu mohou absolventi po vyučení nastoupit na nástavbové studium a získat tak maturitní vysvědčení.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje základní nebo specializovanou či vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou č. 55/2011Sb.; o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

PRAXE V NEMOCNIČNÍCH A PEČOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍCH