Název oboru: Stravovací a ubytovací služby

Kód oboru: 65-51-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru stravovací a ubytovací služby v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem potřebné pro výkon povolání v zařízeních poskytujících stravovací služby.

  • Je připraven vykonávat jednoduché práce v kuchyni nebo zvládat základy jednoduché obsluhy v odbytovém středisku.
  • Je schopen ošetřit, konzervovat a správně uskladnit potraviny a polotovary, připravit potraviny k výrobě teplých, studených a moučných pokrmů, vyrobit pokrmy a nápoje podle platných receptur a ošetřit připravené pokrmy před expedicí.
  • Bezpečně manipuluje s kuchyňskými stroji a zařízením.
  • Zvládne technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů a základy jednoduché obsluhy.
  • Ovládá základní pravidla jednoduché obsluhy, s ní související činnosti a práci ve výčepu.
  • Vykonává úklidové práce v provozovně.

Uplatní se tedy v různých provozech společného stravování, jako jsou školní a závodní kuchyně, bufety, restaurace, rekreační zařízení, pohostinství a podobně.

Více informací o oboru