Název oboru: Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01

Délka studia: 1 rok

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: zkrácené jednoleté studium s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání strojní mechanik, provozní zámečník, montér ocelových konstrukcí, svářeč, potrubář, montér kotlář, stavební zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář.

Absolvent je schopen samostatně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí i stavebních, provádět montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

V průběhu studia absolvent získá minimálně dva průkazy svářeče kovů.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Více informací o oboru (část školního vzdělávacího programu)