Název oboru: Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Naučíme tě:

  • Opravovat a obnovovat karoserie osobních i nákladních vozidel.
  • Pracovat s nejnovějšími technologiemi pro opravy a úpravy karosérií.
  • Základy svářečských prací, lakování a povrchových úprav.
  • Číst a interpretovat technické výkresy a návrhy.
  • Dodržovat bezpečnostní normy a postupy v automobilovém průmyslu.
  • A mnoho dalšího!

Studium v oboru Zedník ti nabídne:

  • Možnost získat praxi na skutečných stavebních projektech.
  • Rozvíjet své řemeslné dovednosti pod vedením zkušených mistrů.
  • Příležitost vyjet na mezinárodní stáž díky programu Erasmus+.

A co po škole?

Absolventi oboru Zedník jsou velmi žádaní na trhu práce a mohou si založit vlastní podnik v oblasti staveb. S vyučením zedníka mají skvělou startovní pozici pro úspěšnou kariéru ve stavebnictví a mohou se dál rozvíjet ve svém řemesle.

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání zedníka ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb.

Jednou z dalších možností vzdělání je pro absolventy tříletých oborů nástavbové studium a získání středního vzdělání s maturitou.

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ STÁŽE DÍKY PROGRAMU ERASMUS+