Název oboru: Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru zedník v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání zedníka ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském
podnikání. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. Je schopen provádět základní zednické práce
na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché
tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb.

Jednou z dalších možností vzdělání je pro absolventy tříletých oborů nástavbové studium a získání středního vzdělání
s maturitou.

Více informací o oboru (část školního vzdělávacího programu)