Moderní vybavení

Pravidelně obnovujeme odborná pracoviště a dílny, aby žáci pracovali s nejnovějším vybavením s využitím nejmodernějších technologií.

Kvalitní učitelé

Naši učitelé pravidelně navštěvují firmy, účastní se stáží a dalšího vzdělávání ve svém oboru i v pedagogic-kých dovednostech. Mnozí z nich pracují na částečný úvazek ve firmách nebo vlastní firmy provozují.

Spolupráce s firmami

Vazba na praxi je pro nás nesmírně důležitá. Proto spolupracujeme s Okresní hospodářskou komorou a spoustou firem. Velmi častá je i praxe žáků přímo v těchto partnerských firmách.

Úspěchy u zkoušek a v soutěžích

Kvalitní učitelé připravují žáky tak, aby byli úspěšní nejen při skládání zkoušek, ale i v celostátních soutěžích.

Finanční odměna pro žáky

Za práci na zakázkách dostávají žáci finanční odměnu. Ve vybraných oborech navíc i prospěchové stipendium.

Odbornosti během studia

Během studia mohou žáci získat spoustu dalších kvalifikací, oprávnění, certifikátů a průkazů, které budou ke svému řemeslu potřebovat (svářecí průkazy, řidičské průkazy, vyhláška 50, …).

Prostupnost oborů

Neodhadli jste správně svůj první obor? Nevadí, pomůžeme vám zjistit, na co máte vlohy a v rámci školy přestoupit na pro vás vhodnější obor.

Nasloucháme

Žáci a rodiče jsou naši partneři, využíváme jejich názory ke zlepšování výuky.

Zahraniční stáže

Žákům umožňujeme získávat zkušenosti v zahraničí díky projektu Erasmus+

Poradenské pracoviště

Při řešení problémů se můžeme opřít o služby školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga