Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady Střední školy polytechnické Kyjov, příspěvkové organizace.

Počet členů školní rady byl stanoven na 9.

  • 3 členové volení vyučujícími školy
  • 3 členové volení rodiči a zletilými žáky
  • 3 členové jmenování zřizovatelem školy – Jihomoravským krajem

Volby členů volených našemi vyučujícími, rodiči našich žáků a zletilými žáky proběhnou ve středu 15. 11. 2023 od 8:00 do 16:30 hodin, a to buď na budově na ulici Havlíčkova (kancelář č. 6) nebo na naší budově na Nádražní 471/48 (kancelář č. 35).

Termín přijímání kandidatur do školské rady: od 31. 10. 2023 do 10. 11. 2023 do 15 hodin.

Souhrn důležitých informací:

  1. Kandidáti mohou na své náklady organizovat volební kampaň.
  2. Kandidatury se stručnou charakteristikou přijímá ředitel školy v písemné podobě.
  3. Ředitel zajistí zveřejnění kanditur.
  4. Volič hlasuje osobně. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněni volit členy školské rady.