Digitalizujeme školu I 2023

Výše dotace: na prevenci digitální propasti 389.000,- Kč na nákup digitálních učebních pomůcek 826.000,- Kč   Registrační číslo projektu: není REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci…