První školní fórum

Ve středu 15. listopadu proběhlo první školní fórum v rámci žákovského parlamentu. Školní fórum je příležitost pro naše žáky a žákyně se zapojit do dění ve škole a našem městě. Cílem fóra bylo od žáků získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji školy a města z pohledu mladé generace. Primárním cílem školního fóra je u…