NAŠI ŽÁCI BYLI OCENĚNI ZA PARTICIPACI V PROJEKTU VYLEPŠI SI ŠKOLU

Ve čtvrtek 14. března 2024 proběhlo ocenění několika žáků a žákyň, kteří se v rámci školního parlamentu podíleli na plánování prospěšných projektů z participativního rozpočtu. Naši žáci a žákyně přišli s několika realizovatelnými nápady a o ten nejlepší se pak hlasovalo. Vítězným projektem se stala Havel party – akce, která si klade za cíl prohloubit…

První školní fórum

Ve středu 15. listopadu proběhlo první školní fórum v rámci žákovského parlamentu. Školní fórum je příležitost pro naše žáky a žákyně se zapojit do dění ve škole a našem městě. Cílem fóra bylo od žáků získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji školy a města z pohledu mladé generace. Primárním cílem školního fóra je u…