Výše dotace: na prevenci digitální propasti 389.000,- Kč

na nákup digitálních učebních pomůcek 826.000,- Kč

 

Registrační číslo projektu: není

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.