Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2022 sloučením Středního odborného učiliště Kyjov, p. o. a Střední školy automobilní Kyjov, p. o.. Obě původní školy mají dlouholetou historii.

Historie školy Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

SOU Kyjov, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2004 sloučením tří kyjovských učňovských zařízení. Z nich mělo největší tradici Střední odborné učiliště zemědělské se sídlem na Urbanově ulici v Kyjově. To navazovalo na vývoj zemědělského školství v Kyjově, jehož počátek se datuje do roku 1907.

Dalšími sloučenými učňovskými zařízeními byly Střední odborné učiliště stavební v Kyjově na ulici Za Humny, založené v roce 1967, a původní Střední odborné učiliště v Kyjově na Havlíčkově ulici, které bylo založeno v roce 1960. Každá z těchto institucí prošla vlastním vývojem.

Historie školy Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace

Založení první automobilní školy v Kyjově je datováno k 1. dubnu 1967 pod názvem Učňovské středisko při ČSAD Kyjov, později jako Středisko praktického vyučování při ČSAD Hodonín, spadající pod podnikové ředitelství ČSAD Brno. Praktická část výuky probíhala v prostorách dopravního závodu ČSAD Kyjov, teoretické  vyučování v SOU, Havlíčkova 1223/17, Kyjov.

V roce 1983 začala výstavba nové opravárenské haly, která byla uvedena do provozu ve školním roce 1987 – 1988. V roce 1989 byla zahájena výstavba i nové budovy teoretického vyučování a od 1. ledna 1991 došlo k osamostatnění učiliště, které tak přestalo být součástí  ČSAD Brno. V červnu 1991 bylo ukončeno vyučování v Napajedlích a od září byla zahájena teoretická výuka v přebudovaných prostorách nynějšího Domova mládeže v Kyjově.

Během let byla škola několikrát přejmenována. Ať se jmenovala jakkoliv, vždy připravovala žáky v učebních a studijních oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily  a silniční dopravu.

Součástí školy je od roku 1978 také Domov mládeže, ve kterém bylo postupně ubytováno více než sto žáků ročně.

 

Historie školy SOU Kyjov

Historie školy SŠA Kyjov