Školní psycholog

 Ve škole působí školní psycholog Mgr. Vojtěch Výleta.  Jeho psychologická činnost je zaměřena na řešení problémů zejména v těchto oblastech:

  • Problémy s učením
  • Nevhodně zvolený obor
  • Vztahy mezi žáky (v kolektivu)
  • Osobní problémy (rodinné zázemí, kamarádi, hendikep, nemoc, traumata z dětství…)

Školní psycholog poskytuje poradenské služby a konzultace i rodičům (zákonným zástupcům) žáků a pedagogickým pracovníkům.

Psychologické poradenské služby jsou poskytovány u nás ve škole bezplatně, informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno tak, aby byla zaručena ochrana osobních údajů klientů.

Před první návštěvou musí být podepsaný informovaný souhlas s psychologickou pomocí žákovi – u nezletilých je třeba informovaného souhlasu žáka i zákonného zástupce, u zletilých podepisuje informovaný souhlas sám žák.

Pracovní doba psychologa ve škole: středa 8.00 – 15.30 hod, čtvrtek  8.00 – 12.00 hod

Naše psychologické poradenské pracoviště dále nabízí:

SOS první pomoc v KRIZI