Svářecí škola – plasty, č. 108, Střední škola polytechnická, Kyjovpříspěvková organizace je oprávněna provádět nové kurzy svařování plastů a periodické přezkoušení v systému České společnosti pro svařování produktů, Praha (ČSSP), podle TPG 927 05, TNV 75 5517 – kurzy pro svařování a lepení plastů.

Provoz svářečské školy zajišťují pracovníci s požadovaným osvědčením (svářečský praktik, technolog svařování plastů).

 

Kontakt:

ADMINISTRATIVA:

Markéta Kozáková, tel.: 518 615 329

e-mail: kozakova@sspkyjov.cz

TECHNOLOG: 

Pavel Vomáčka, tel.: 605 916 267,

e-mail: vomacka@sspkyjov.cz

 

  • Pravidelné, periodické proškolení a přezkoušení po 2 letech, zakončené písemným testem.
  • Na přezkoušení je třeba s sebou přinést Průkaz odborné kvalifikace i Osvědčení o zkoušce!
  • Pro přihlášení (objednání) na přezkoušení svářečů nebo pro domluvu na jiném termínu, použijte výše uvedený telefonický nebo e-mailový kontakt.
  • Rovněž vám rádi poskytneme další informace, týkající se základních kurzů svařování nebo periodického přezkoušení.

 

CENÍK SVÁŘECÍ ŠKOLA – PLASTY
Základní kurz svařování Z-U Cena s DPH
Horkým tělesem polyfúzí 2 420,- Kč
Elektrosvařováním objímkou 3 872,- Kč
Horkým tělesem na tupo 3 388,- Kč
Opakovací školení
1 i více metod 605,- Kč