Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice od 1. 7. 2022 nahradil zákon č. 250/2021Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a NV č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Podle nové legislativy tak mohou žáci SŠP Kyjov získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice jen za splnění podmínek:

  • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost
  • zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem
  • odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru (v SŠP Kyjov obory: výuční list – 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-E/01Elektrotechnické a strojně montážní práce, maturitní vysvědčení – 39-41-L/01 Autotronik, 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)
  • potvrzení roční praxe v elektrotechnice, například od firmy, kde jste odbornou praxi vykonávali.

 

Dále je nutné:

1) projít odborným školením u příslušných učitelů odborného výcviku

2) zvládnout testy – min. 80% správných odpovědí, zvládnout ústní přezkoušení na min. 80%

!Pozor!- pokud splníte podmínky a uspějete, dostanete osvědčení:  §6 Samostatného elektrotechnika, ale budete tam mít omezení vykonávaných prací platná pro první rok vašeho profesního života.