Přihlášky k maturitním zkouškám (MZ) Jaro 20242.N4.MI, 4.AT

(je nutno odevzdat nejpozději do 1. 12. 2023)

Termíny MZ ve zkušebním období Jaro 2024

DT – DIDAKTICKÉ TESTY:

podle jednotného zkušebního schéma (JZS) vydaného MŠMT ČR v termínech od 2. 5. do 15. 5. 2024

PP – PÍSEMNÉ PRÁCE:

Písemná práce z ČJL

17. 4. 2024 (St)

Písemná práce  z AJ

18. 4. 2024 (Čt)

PR – PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení:

    • 24. 4. 2024 a 25. 4. 2024 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Havlíčkova

Obor autotronik:

    • 22. 4. 2024 až 26. 4. 2024 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Nádražní

Obor podnikání:

    • 25. 4. 2024 z odborných předmětů, od 8.00 hod, budova školy ul. Nádražní

ÚZ – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY profilové části:

  • 20. – 24. 5. 2024  a 27., 28. 5. 2024

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů.

Společné a profilové maturitní zkoušky 2024

Témata k ústním maturitním zkouškám 2024:

Náhradní a opravné termíny MZ ve zkušebním období podzim 2024

PODZIMNÍ zkušební období
Profilová část Společná část
Písemná práce Praktická zkouška  Ústní zkouška Didaktické testy
10. 9. 2024 (Út) 

ČJL (8.00 hod)

11. 9. 2024 (St) 

AJ (8.00 hod)

 12. 9. 2024 (Čt),

 13. 9. 2024 (Pá)

17. 9. 2024 (Út)

 

DT ČJL,  DT AJ,  DT MAT

Dle JZS MŠMT

(2. 9. 2024 – 10.9.2024)