V rámci žákovského parlamentu úzce spolupracujeme se Studentským parlamentem města Kyjova. 

Žákovský parlament SŠP Kyjov vznikl ve školním roce 2023-24. Primárním cílem je u žáků probouzet zájem o prostředí školy a veřejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho věcí změnit.

Jednání parlamentu probíhají podle potřeby, minimálně jednou za měsíc. Všechny třídy měly možnost nominovat do parlamentu své dva zástupce, z třídami nominovaných členů si následně zvolili vedení:

 • Předseda Jan Uherek
 • Místopředsedové Štěpán Konečný a Filip Randis

Žáci formulovali svá očekávání:

 • Realizace vlastních nápadů 
 • Zlepšování zázemí školy 
 • Zlepšování kvality výuky 
 • Pomoct propagaci školy 
 • Zvýšení reputace školy 
 • Ukázat pohled na školu z pohledu žáka 
 • Přenos nápadů na úroveň města 
 • Práce s rozpočtem školy (seznámení, komentáře) 
 • Pomoct řešit problémy žáků 
 • Plánování školních akcí 

A stanovili si pravidla jednání:

 • Vzájemně si nasloucháme 
 • O slovo se hlásíme 
 • Respektujeme názory ostatních 
 • Budeme slušní 
 • Nebudeme shazovat žádný názor 
 • Všichni jsme si rovni 
 • Respektujeme výsledky hlasování 

Na činnost získali prostředky od JMK. 15 000 Kč na podporu činnosti a 30 000 Kč na projekty participativního rozpočtu.

Aktivity

 • Kurzy sebeobrany pro žáky školy
  Probíhají každé pondělí večer pod vedením Petra Fialy (UOV Nádražní, vedoucí Karate klubu Kyjov)
 • Realizace projektů participativního rozpočtu
  • Havel party – diskotéka k závěru školního roku
   28. 6. 2024 v Klubu Nětčice (u Jančovky)
  • Instalace nápojových automatů do všech míst poskytování vzdělání
  • Charitativní prodejní výstava
   25. 6. 2024 jako součást výstavy motorek
 • Účast členů parlamentu na Odborné platformě pro participativní plánování v Brně 16. 4. od 13 do 16 hodin. 
  Vybrali jsme a s účastí souhlasí Štěpán Konečný a Jan Uherek.
  Místostarosta Čmelík potvrdil účast, studenty vezme s sebou. 
 • 21. – 24. dubna 2024 – Zájezd 2 vybraných žáků (Filip Randis, Štěpán Konečný) do Evropského parlamentu ve Štrasburku na pozvání europoslance Luďka Niedermayera 

Aktivity v rámci školního parlamentu