Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:   697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17
IČO:     00053163
DIČ:     CZ00053163

RED-IZO: 600014649

IZO: 000053163

E-mail: ssp@sspkyjov.cz

Fakturace: fakturace@sspkyjov.cz
URL: www.sspkyjov.cz

Datová schránka: gwqscfy

Místa poskytovaného vzdělávání:

Bankovní spojení: KB Kyjov, č. ú. 4935671/0100

Účet pro úhradu stravy a ubytování: č účtu 10139671/0100

Číslo organizace JMK: 5869

Typ školy:    Příspěvková organizace
Zřizovatel:   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno