VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo

Seznamy přijatých/nepřijatých uchazečů:

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo

Seznamy přijatých/nepřijatých uchazečů:

 

Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů bude zveřejněn rovněž na úřední desce školy a v informačním systému DIPSY.

Písemná rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu již uchazečům nebudou zasílána.

Zápisový lístek se již neodevzdává. Systém automaticky vygeneruje školu, na kterou je uchazeč přijat. Záleží na výsledcích uchazeče v přijímacím řízení a na preferencích jednotlivých škol.

 

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Kontaktujte nás na tel. 774 405 610.

 

Užitečné odkazy: