Naše škola je zapojena do vzdělávacího programu Ekoškola, který motivuje děti a učitele k udržitelnějšímu způsobu života a pomáhá jim vytvářet lepší svět.


Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program zaměřený na podporu a rozvoj environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje ve školách. Program nabízí školám rámec, jak systematicky začlenit environmentální tematiku do výuky a každodenního provozu školy. Naše škola je hrdou součástí tohoto programu, což odráží naše závazky k ochraně přírody, podpoře zdravého životního prostředí a výchově žáků k odpovědnému přístupu k planetě. Aktivity v rámci programu Ekoškola zahrnují projekty zaměřené na recyklaci, úspory energie, ochranu biodiverzity a mnoho dalších témat. Tímto způsobem se snažíme nejen o zlepšení našeho školního prostředí, ale také o pozitivní vliv na naše okolí a vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

Program podporuje rozvoj kritického myšlení, týmové práce a leadershipu mezi studenty, když se zapojují do plánování a realizace různých aktivit. Jako součást globální sítě ekoškol máme přístup k širokému spektru zdrojů, nápadů a nejlepších praxí, které nám pomáhají neustále zlepšovat náš přístup k udržitelnosti.

Více o Ekoškole

Co vše jsme již díky Ekoškole zvládli:

  • 8. 10. 2019 jsme se zapsali do Ekoškoly v rámci projektu KaPoDaV
  • Každoročně se zapojujeme do Kampaně obyčejného hrdinství, kde plníme výzvy a společně zlepšujeme svět
  • 24. 4. 2022 jsme získali Certifikaci stříbrné cesty programu Ekoškola
  • 22. 6. 2023 jsme se účastnili Slavnostního předávání mezinárodních certifikací programu Ekoškola na Staroměstké radnici v Praze, v Brožíkově sále. Kde nás ocenili nejvyšším titulem „Zelenou cestou“

Naše aktivita s Ekoškolou