Naše svářečská škola (plasty, kovy) vznikla v roce 1982. Zabýváme se výukou svařování kovů a pájením.

Provádíme:

  • Zaškolovací kurzy (stehování, navařování, pájení naměkko)
  • Základní kurzy svařování kovů, pájení
  • Přípravné kurzy k úředním zkouškám sváření dle zkoušky ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 a pájení dle ČSN EN 13 585
  • Periodické úřední zkoušky dle ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 a pájení dle ČSN EN 13 585
  • Pravidelná periodická přezkoušení svářečů z bezpečnosti práce a požární ochrany

Základní a zaškolovací kurzy jsou prováděny v souladu s ČSN 05 0705. Výuku svářečů zajišťují zkušení instruktoři svařování (IWP) a svářečský technolog (IWT), současně zajišťující svářečský dozor. Naší inspekční a kontrolní organizací je TESYDO, s.r.o. Brno, která je přímou zkušební organizací České svářečské společnosti CWS ANB.

KONTAKT:

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17
697 01 Kyjov

TECHNOLOG, VEDOUCÍ SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY:

Bc. Josef Mikulčík, mob.: 774 405 614,

e-mail: mikulcik@sspkyjov.cz

ADMINISTRATIVA:

Markéta Kozáková, tel.: 518 615 329 / 737 518 975, e-mail: kozakova@sspkyjov.cz

 

Přihláška do ZK

Posudek o zdravotní způsobilosti

 


Periodické doškolení a přezkoušení

Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 a vyhlášky 87/2000 Sb.

 

Na všechny základní zkoušky svařování.

Pravidelné proškolení po dvou letech, zakončeno písemným testem.

Absolventi obdrží Osvědčení o doškolení a přezkoušení svářeče do Průkazu svářeče.

 

CENA PŘEZKOUŠENÍ S DPH:

1 metoda:            363,- Kč

2 a více metod:   605,- Kč

Obnovovací zkoušky 2-4 dny:   1000 Kč/den

Duplikát průkazu: 605,- Kč

 

Příjmáme přihlášky do zákl. kurzů svařování /možnost rekvalifikace přes ÚP/

Pro domluvu na jiném termínu přezkoušení nebo pro získání jakýchkoliv jiných informací použijte výše uvedený telefonický nebo e-mailový kontakt.

 


Základní kurzy

 

Kurz je zakončen závěrečnou praktickou i písemnou zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolventi obdrží Průkaz odborné kvalifikace svářeče a Osvědčení o základní zkoušce.

Délka trvání kurzu – dle metody: 3 – 4 týdny

 

CENÍK – Základní kurzy svařování Cena s DPH
ZK 111 1.1 Svařování el. obloukem obalenou elektrodou – nelegované a nízkolegované 15 246,- Kč
ZK 135 1.1 Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou – CO2 – nelegované a nízkolegované oceli 15 004,- Kč
ZK 141 1.1 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou – TIG – nelegované a nízkolegované oceli 15 246,- Kč
ZK 141 8 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou – TIG – vysokolegované oceli (nerez) 16 698,- Kč
ZK 141 21 Základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou – TIG – hliník a slitiny hliníku 15 730,- Kč
ZK 311 1.1 Plamenové kyslíko-acetylenové svařování – nelegované a nízkolegované 15 730,- Kč
ZK 912-9 31 Plamenové tvrdé pájení mědi a její slitiny 4 356,- Kč

 

 


Zaškolovací kurzy

Zaškolený pracovník / stehování plamenem řezání kyslíkem, pájení mědi,                4 356,- Kč

ZP 311-1 1.1 – stehování plamenem (ocel)

ZP 81-2 1.1 – řezání a drážkování kyslíkem (ocel)

ZP 311-3 1.1 – rovnání plamenem (ocel)

ZP 111-1 (1.1, 8) – stehování elektrickým obloukem (ocel, nerezová ocel)

ZP 135-1 1.1 – stehování v ochranné atmosféře

ZP 912-9 (1.1, 31) – pájení plamen naměkko – (ocel, měď)

ZP 141-1 (1.1, 8, 21) – Stehování v ochranné atmosféře argonu – TIG (ocel, nerezová ocel, hliník)

 

Kurz je zakončen závěrečnou praktickou i písemnou zkouškou. Absolventi obdrží Osvědčení o zaškolení.

Délka trvání kurzu – dle metody:  4 – 5 dní

 

Zkouška (mezinárodní úřední) sváření dle ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 a pájení dle ČSN EN 13 585

Přípravné kurzy ke zkouškám dle ISO EN 9606-1, 2, 3, 4, 5 na trubkách nebo plechu

 

CENÍK – Základní kurzy svařování ČSN EN ISO 9606 – 1, 2, 3, 4, 5 Cena s DPH
EN 111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 17 303,- Kč
EN 135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG 17 303,- Kč
EN 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochranném intertním plynu TIG 18 755,- Kč
EN 311 Kyslíko-acetylenové svařování 18 755,- Kč

 

Zkoušku lze získat i bez základního kurzu!

Kurz je zakončen závěrečnou praktickou zkouškou a písemným testem, a to pod dozorem zkušebního komisaře.

Absolventi zkoušky obdrží Certifikát svářeče a Průkaz odborné kvalifikace svářeče, pokud jej již nevlastní.

 

Periodické (mezinárodní úřední) zkoušky svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 a pájení dle ČSN EN 13 585

Délka trvání – 2 dny.

Zkouška je ukončena praktickou zkouškou a písemným testem, a to pod dozorem zkušebního komisaře.

Absolventi obdrží Certifikát svářeče.

CENÍK – zkoušky ČSN EN ISO 9606-1 (periodické) Cena s DPH
Plechy – 1 zkouška 7 623,- Kč
+ každá další zkouška 2 500,- Kč
Trubky – 1 zkouška 7 865,- Kč
+ každá další zkouška 4 000,- Kč
+ osvědčení na svař. Tlakových nádob – PED / 1 zkouška 800,- Kč