Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024:

Základní termín – denní studium

 

Třída  TU  Obor Počet

žáků

Písemná

zkouška

Praktická zkouška Ústní

zkouška

Místopředseda
3.A BL MO 20 3. 6. 2024 7.6., 10. 6. 2024 20. 6. 2024 Hofman
KA 10 3. 6. 2024 7.6., 10. 6. 2024 20. 6. 2024 Hofman
3.B ND MO 29 3. 6. 2024 11. – 13.6.2024 21. 6. 2024 Hofman
3.E DP EL 23 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 2024 Pavlas
PK 6 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 19. 6. 2024 Zajdák
3.S PS IN 22 3. 6. 2024 10. – 13.6.2024 20. 6. 2024 Mikulčík
SM 9 3. 6. 2024 10. – 13.6.2024 21. 6. 2024 Mikulčík
3.Z OI ZD 8 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 19. 6. 2024 Zajdák
17 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 2024 Pataki
3.AT BR MO 28 3. 6. 2024 4. – 6.6.2024 19. 6. 2024 Hofman
3.MI NH IN 17 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 19. 6. 2024 Mikulčík
3.SE VL SUS 12 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 19. 6. 2024 Pataki
ESP 4 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 2024 Pavlas
PES 3 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 2024 Pataki
3.MT PI MAP 12 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 2024 Zajdák
TEP 5 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 18. 6. 20 24 Zajdák
1.K OI MSzkr 4 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 19. 6. 2024 Zajdák
SMzkr 20 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 21. 6. 2024 Mikulčík
MPzkr 8 3. 6. 2024 4. – 7.6.2024 20. 6. 2024 Mikulčík
PRŠ MM PrŠ 3.6.2024

(Praktická zkouška z odborných předmětů)

xxx 12.6.2024

(Teoretická zkouška z odborných předmětů)

Pataki

 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování v rozsahu čtyř vyučovacích dnů v termínech podle oborů a harmonogramu přípravy ZZ 2023/2024.

 

Náhradní termín ZZ a opravný termín ZZ (září a prosinec 2024) ze školního roku 2023/2024:

Písemná ZZ Praktická ZZ Ústní ZZ
4. 9. 2024 (St) 5., 6., 9. 9. 2024 18. 9. 2024 (St)
4. 12. 2024 (St) 5., 6., 9. 12. 2024 18. 12. 2024 (St)

 

 

 

Jarní zkušební období MAZ 2024

 

Společná část MAZ: podle jednotného zkušebního schéma (JZS) vydaného MŠMT ČR v termínech od 2. 5. do 15. 5. 2024

 

Profilová část MAZ:

  1. Písemná práce z ČJL
  2. 4. 2024 (St)
  3. Písemná práce  z AJ
  4. 4. 2024 (Čt)
  5. Praktická zkouška z OV (MIE)
  6. – 25. 4. 2024 (St, Čt)

Praktická zkouška z OV (AT)

  1. – 26. 4. 2024 (Po-Pá)

Praktická zkouška z odborných předmětů (PN):

  1. 4. 2024 (Čt)
  2. Ústní zkoušky
  3. – 24. 5. 2024 a 27., 28. 5. 2024

 

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování v rozsahu pěti vyučovacích dnů.

 

Podzimní zkušební období MAZ 2024, termíny náhradní a opravné

 

PODZIMNÍ zkušební období
Profilová část Společná část
Písemná práce Praktická zkouška  Ústní zkouška Didaktické testy
10. 9. 2024 (Út) 

ČJL (8.00 hod)

11. 9. 2024 (St) 

AJ (8.00 hod)

 12. 9. 2024 (Čt),

 13. 9. 2024 (Pá)

17. 9. 2024 (Út)

 

DT ČJL,  DT AJ,  DT MAT

Dle JZS MŠMT

(2. 9. 2024 – 10.9.2024)