Projekt:  Doučování z NPO

termín: leden – srpen 2023