Informace ke stávce 27. 11. 2023

Vážení rodiče, žáci školy, dovolte, abych vám oznámil, že v pondělí 27. 11. 2023 se většina zaměstnanců SŠP Kyjov rozhodla nepřipojit k celodenní stávce. Ve většině tříd bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin. Výjimkou jsou žáci tříd 3.A, 3.B a 3.AT, pro které budou připraveny sportovní hry v tělocvičně na ulici Havlíčková. Zajištěno bude školní stravování i ubytování v domově mládeže. Sledujte, prosím, Školu OnLine, kde budou všechny úpravy rozvrhu zaznamenány.

Děkuji.

RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel školy