Název oboru: Malířské a natěračské práce

Kód oboru: 36-57-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa oboru malířské a natěračské práce v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem. Absolvent oboru vzdělání malířské a natěračské práce se uplatní v povolání v oblasti malířských, lakýrnických a natěračských prací.

Je způsobilý provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech. Je způsobilý provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.).

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen uplatnit se na trhu práce, aby se začlenil do společnosti a vypěstoval si kladný vztah k práci.

Více informací o oboru