Název oboru: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kód oboru: 39-41-L/02

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Získej všestranné vzdělání s maturitou: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Naučíme tě:

 • Instalatérské práce: Montáž a opravy potrubí, vodovodních a kanalizačních systémů, plynových zařízení a dalších instalací.
 • Elektrotechnické práce: Montáž a opravy elektrických rozvodů, osvětlení, elektrospotřebičů a dalších zařízení.
 • Základy elektrotechniky, elektroniky a mechaniky.
 • Číst technickou dokumentaci a schémata.
 • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.
 • A mnoho dalšího!

Díky studiu oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení získáš:

 • Svářečský kurz a další certifikace: Budeš tak mít hned po škole potřebné doklady pro práci v oboru.
 • Praxi v moderních dílnách: Naučíš se pracovat s profi nástroji a vybavením.
 • Praxi přímo u firem: Získáš cenné zkušenosti z reálného provozu instalatérských a elektrotechnických firem a navážeš kontakty pro budoucí kariéru.

A co po škole?

 • O práci se bát nemusíš: Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno.
 • Podnikej: Buď svým pánem a pracuj na sebe! S nabytými znalostmi a zkušenostmi budeš mít ideální základ pro vlastní podnikání.
 • S maturitou můžeš jít klidně studovat dál: Ještě se ti nechce pracovat nebo si chceš rozšířit své znalosti? S maturitním vysvědčením máš i tuhle možnost jistou.

Absolvent získá široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech např. jako instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik aj. Může zastávat funkce technickohospodářského pracovníka, servisního technika, technika elektrických a instalatérských zařízení, technika instalatérských zařízení, provozního technika, školícího technika, vedoucího provozovny apod. Dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.

Úspěšné absolvování studia oboru vzdělání 39-41-L/02 se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice a absolvent může získat po přezkoušení Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Nařízení vlády č. 194/2022.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti senzoriky, zabezpečovací techniky, programovatelných automatů PLC, pneumatiky a elektropneumatiky, v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení. V průběhu studia získá absolvent průkazy svářeče kovů, plastů i pájení měděných potrubí a osvědčení .

Ve třetím ročníku žák koná závěrečnou zkoušku a může získat výuční list v oboru 36-52-H/01 instalatér, kvalifikační úroveň EQF 3. Ve čtvrtém ročníku žák koná maturitní zkoušku a absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační úroveň EQF 4. Absolvent pak může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

SVÁŘECÍ KURZY DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ ZDARMA V RÁMCI STUDIA

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ STÁŽE DÍKY PROGRAMU ERASMUS+