Název oboru: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Kód oboru: 39-41-L/02

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis uplatnění absolventa oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení v praxi

Absolvent získá úplné střední všeobecné i odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání v oblasti instalatérské
i elektrotechnické a je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech.

V elektrotechnické oblasti jsou to komplexní práce na vnitřních silnoproudých i slaboproudých rozvodech elektrické energie
v obytných i průmyslových objektech, při montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér a mechanik měřicích a regulačních zařízení. Absolvent získá znalosti a dovednosti
v oblasti senzoriky, zabezpečovací techniky a programovatelných automatů PLC, v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů.

V instalatérské oblasti je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských rozvodech – voda, kanalizace, topení a plyn. Dokáže číst technickou dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Orientuje se v technologické nabídce výrobních i obchodních firem.

V průběhu studia získá absolvent průkazy svářeče kovů, plastů i pájení měděných potrubí a má vytvořeny předpoklady pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhlášky č. 50/1978 Sb.), která je nezbytná pro samostatnou činnost
na elektrických zařízeních a kterou může vykonat v naší škole.

Absolvent může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále
se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.

Po třech letech studia mají žáci možnost získat výuční list v oboru instalatér.

Více informací o oboru