Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel

Kód oboru: 23-68-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa  oboru mechanik opravář motorových vozidel v praxi

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání automechanik. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu i příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Vzdělání umožní kvalifikovaně vykonávat činnosti spojené s výrobou a provozem silničních vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, STK, SME apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, kontroly po provedené opravě, obsluhy diagnostických zařízení, vyplňování technické dokumentace, zajištění náhradních dílů apod.

Více informací (část školního vzdělávacího programu)