Název oboru: Montér suchých staveb

Kód oboru: 36-66-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Naučíme tě:

  • Montovat a opravovat systémy suchých staveb, jako jsou sádrokartonové stěny, podhledy a příčky.
  • Pracovat s nejmodernějšími nástroji a technologiemi pro efektivní montáž.
  • Základy stavební mechaniky, statiky a materiálů.
  • Číst a interpretovat stavební dokumentaci a plány.
  • Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy ve stavebnictví.
  • A mnoho dalšího!

Studium v oboru Montér suchých staveb ti nabídne:

  • Možnost získat praxi na skutečných stavebních projektech.
  • Příležitost vyjet na mezinárodní stáž díky programu Erasmus+.
  • Vyzkoušení si svých dovedností v řadě okresních i celorepublikových soutěží.

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání montéra suchých staveb ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele.

Je schopen provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb, tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže.

Jednou z dalších možností vzdělání je pro absolventy tříletých oborů nástavbové studium a získání středního vzdělání s maturitou.  

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ STÁŽE DÍKY PROGRAMU ERASMUS+