Název oboru: Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Staň se mistrem svého řemesla: Buď strojní mechanik!

Hledáš práci s velkým technickým záběrem a širokou škálou uplatnění? Pak je obor strojní mechanik pro tebe to pravé! Strojní mechanici jsou nepostradatelní v průmyslu, dopravě i běžném životě.

Naučíme tě:

 • Základy strojírenství a mechaniky.
 • Pracovat s ručním i strojním nářadím.
 • Diagnostikovat a opravovat stroje a zařízení.
 • Montáž a demontáž strojních dílů a celků.
 • Základy programování CNC strojů.
 • A mnoho dalšího!

Díky studiu oboru Strojní mechanik získáš:

 • Svářečský kurz a další certifikace zdarma: Budeš tak mít hned po škole potřebné doklady pro práci v oboru.
 • Praxi v moderních dílnách: Naučíš se pracovat s profi nástroji a vybavením.
 • Praxi přímo u firem: Získáš cenné zkušenosti z reálného provozu a navážeš kontakty pro budoucí kariéru.

A co po škole?

 • O práci se bát nemusíš: Mnoho firem hledá šikovné strojní mechaniky a hned po škole budeš mít na výběr z mnoha pracovních nabídek.
 • Podnikej: Buď svým pánem a pracuj na sebe! S nabytými znalostmi a zkušenostmi budeš mít ideální základ pro vlastní podnikání.
 • Můžeš si dodělat maturitu: Po vyučení můžeš pokračovat na maturitní nástavbu a získat tak maturitní vysvědčení.

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání provozní zámečník, montér, strojní zámečník, stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod.

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.

Absolvent je schopen samostatně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí i stavebních, provádět montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání svářečských oprávnění v rozsahu základního kurzu pro plamenové svařování (kyslíko-acetylenové) a základního kurzu pro obloukové svařování (obalenou elektrodou nebo tavicí se elektrodou v aktivním plynu). Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání a může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

SVÁŘEČSKÁ OPRÁVNĚNÍ V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ

ŘEMESLO, SE KTERÝM SE NEZTRATÍŠ

PLACENÉ PRAXE U NAŠICH PARTNERŮ