Název oboru: Tesařské práce

Kód oboru: 36-64-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem potřebné pro povolání stavební dělník se zaměřením na tesařské práce.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché tesařské práce. Typickými činnostmi je zhotovování a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení, dále montáž a demontáž dřevěných i kovových lešení, zhotovování
i demontování pevného nebo posuvného bednění a montáž sádrokartonových konstrukcí.

Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.

Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché tesařské práce na občanských a bytových stavbách.

Více informací o oboru