Název oboru: Zednické práce

Kód oboru: 36-67-E/01

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem, potřebné pro povolání stavební dělník – na výkon zednických prací.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché zednické práce na pozemních stavbách.

Typickými činnostmi jsou příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, montáž prefabrikátů, výrobků přidružené stavební výroby a sádrokartonových konstrukcí.
Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.

Absolvent zvládá po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché zednické práce na občanských a bytových stavbách.

Více informací o oboru